yksi    kaksi     kolme     neljä     viisi     kuusi